لینک فایل دریافت فایل

اطلاعیه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو در نمایندگی بیمه دانا در شعبه تعاونی  با شرایط اقساط جدید  اعلام میگردد